Zastrzegamy jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
.